Hướng dẫn import dữ liệu từ excel (nhập từ excel) cho danh sách hàng hóa, giá bán cho phần mềm cafe, nhà hàng, karaoke, bida

Bạn có sẵn danh sách hàng hóa, giá bán bằng file excel & bạn muốn đưa vào phần mềm Dân Trí Soft bằng chức năng import dữ liệu, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện:
Truy cập vào phần mềm bằng trình duyệt website: www.DanTriSoft.vn

Bước 1: Tải file excel mẫu của Dân Trí Soft
Vào menu "Danh mục" >> "Hàng hóa" >> Import >> Click vào Download Template để tải file excel mẫu về máy tính.

Bước 2: Điền các thông tin Hàng hóa, Thành phẩm, Nguyên vật liệu vào file mẫu hàng hóa

CÁC YÊU CẦU BẮT BUỘC ĐỂ IMPORT TỪ FILE EXCEL THÀNH CÔNG

Mã hàng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng với mã hàng khác.

Tên hàng: Tên của hàng hóa nào đó

ĐVT (Đơn vị tính): là đơn vị tính bán ra của quán, ví dụ là lon, chai, bịch...

Mã nhóm hàng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt và không trùng với mã nhóm hàng khác.

Tên nhóm hàng: Tên nhóm hàng của hàng hóa.

Số lượng tối đa/Số lượng tối thiểu: Khi bạn nhập kho hơn số lượng tối đa hoặc Hàng hóa, Nguyên vật liệu thấp hơn số tối thiểu phần mềm sẽ cảnh báo trong phần "Báo cáo tồn kho", không nhập cũng được.

Hàng hóa/Thành phẩm/Nguyên vật liệu: bước này rất quan trọng để phần mềm tính toán và quản lý kho hàng chuẩn xác, vì đặc thù lĩnh vực kinh doanh này là có hàng mua sao bán vậy, và hàng phải chế biến ra (có thể có công thức tính định lượng), việc khai báo này giúp phần mềm hiểu được công thức.

Hàng hóa điền "0": Là món hàng được mua sao - bán vậy (Ví dụ: Cocacola, Pepsi, Sting, C2, Không độ, Bò húc, Nước suối...).

Thành phẩm điền "1": là món bán ra cho khách hàng, thành phẩm được chế biến/pha chế từ nguyên vật liệu để tạo thành (Ví dụ: Ly sinh tố Bơ được pha chế từ Trái bơ và sữa, tức Ly bơ là Thành phẩm, Trái bơ và sữa là Nguyên vật liệu).

Nguyên vật liệu điền "2": Để tạo ra thành phẩm (Ví dụ: Đường, Cà phê bột, Sữa v.v).

Giá vốn mua hàng: Chỉ điền đối với Hàng hóa và Nguyên vật liệu, mục đích khai báo ở đây là khi bạn làm động tác nhập kho phần mềm sẽ tự động lấy ra thông tin giá vốn này để bạn khỏi mất nhiều thời gian phải gõ lại.

Image: Bạn tìm ảnh trên internet và sao chép địa chỉ hình ảnh (URL của ảnh) để đưa vào file hàng hóa.

Giá bán: đây là giá bán lẻ của hàng hóa, nếu quán chỉ có 1 bản giá bán duy nhất thì nhập vào đây luôn. Sau khi import bảng giá cũng tự động được đưa vào phần mềm. Trường hợp quán có nhiều bảng giá bán khác nhau thì xem mục import bảng giá chi tiết hơn ở mục bên dưới.

Bước 3: Import file excel hàng hóa vừa khai báo vào phần mềm.
Vào menu "Danh mục" >> "Hàng hóa" >> chọn chức năng Import hàng hóa >> nhấn Chọn tệp và dẫn đến file excel chứ dữ liệu hàng hóa vừa tạo được >> nhấn Import Data, chờ trong 1 - 5 phút để dữ liệu được cập nhật.

Bước 4: Import giá bán: bước này chỉ dành cho quán có nhiều bảng giá bán ví dụ giá thường, giá phòng lạnh, giá VIP...

Bước 4.1: Tạo bảng giá bán vào phần mềm: vào menu "Danh mục" >> "Thiết lập bảng giá" >> nhấn Tạo bảng giá & điền thông tin bảng giá (ví dụ giá thường, giá phòng lạnh...) và nhấn Lưu


Bước 4.2: Tải File excel import mẫu của Dân Trí Soft, vào menu "Danh mục" >> "Thiết lập bảng giá" >> Import >> Donwload Template để tải file mẫu về máy tính.

Bước 4.3: Điền thông tin giá bán vào file mẫu
"Copy" mã và tên của các Hàng hóa và Thành phẩm từ file nhập liệu hàng hóa đã khai báo ở trên qua file Excel giá bán => Điền thông tin giá bán và Lưu

Bước 4.4: Import file giá bán vừa điền thông tin vào phần mềm
Vào menu "Danh mục" >> "Thiết lập bảng giá" >> Import >> nhấn Chọn tệp và dẫn đến file excel vừa khai báo thông tin hàng hóa >> Chọn bảng giá để đưa vào phần mềm (ví dụ giá thường, giá phòng lạnh...) >> nhấn Import Data, chờ trong 1 - 5 phút để dữ liệu được cập nhật.