Hướng dẫn khai báo khu vực, sơ đồ phòng karaoke, giá tiền giờ, giá hàng hóa để tính tiền


Đặc thù với mô hình kinh doanh có tính tiền theo giờ như karaoke, bida là sẽ có mức giá giờ/giá bán hàng hóa khác nhau theo từng loại phòng (phòng VIP, phòng lớn, phòng phổ thông...), kể cả có giá bán khác nhau vào giờ ngày và giờ tối, rồi có giờ ngày thường, ngày cuối tuần, ngày lễ tết thì với phần mềm karaoke của Dân Trí Soft tất cả đều được giải quyết một cách tự động bằng việc khai báo ngay từ đầu cũng như dễ dàng điều chỉnh trong quá trình vận hành quán karaoke.
1. Khai báo khu vực - Phòng karaoke
Bước 1: Đăng nhập phần mềm trên trình duyệt web > "Danh mục" > "Thiết lập khu vực" > nhấn Thêm mới > Khai báo thông tin và Lưu.
Lưu ý: Nếu khu vực có tính tiền giờ bạn cần Click vào "Khu vực tính tiền giờ"
Bước 2: "Danh mục" > "Thiết lập Bàn/Phòng" > Chọn Khu vực khai báo bàn, khai báo số bàn > nhấn Tạo tự động
Chú ý:
- Để đổi tên phòng, bạn chỉ cần nhấp vào phòng vừa tạo, sẽ mở ra cửa sổ để thay đổi tên: ví dụ muốn đổi tên phòng P-01 thành Phổ thông 01 chỉ cần click vào thông tin phòng và sửa tên.
- Với phòng không còn muốn sử dụng nữa, chỉ cần click vào phòng đó, sẽ mở cửa sổ và bỏ nút check chọn Có sử dụng thì phòng đó sẽ bị ẩn đi khỏi danh sách phòng.
2. Khai báo Thời điểm bán hàng
Thời điểm bán hàng khai báo là những thời điểm có sự thay đổi về giá giờ sử dụng dich vụ. Ví dụ: Buổi sáng từ 6:00 - 18:00 (Giá 70.000đ/h); Buổi tối từ 18:00 - 6:00 sáng hôm sau (giá 120.000đ/h).
"Danh mục" > "Thời điểm bán hàng" > nhấn Thêm mới > Khai báo thông tin và nhấn Lưu.
Lưu ý: Thời gian kết thúc của thời điểm này là thời điểm bắt đầu của thời điểm liền sau.
3. Khai báo giá giờ
Bước 1: Nếu bạn chưa tạo bảng giá (Tạo mới khi khai báo hàng hóa) thì bạn cần vào menu: "Danh mục" > "Thiết lập bảng giá" > nhấn Tạo bảng giá và Lưu.
Bước 2: Khai báo tiền giờ các ngày trong tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6)
"Danh mục" > "Thiết lập bảng giá" > chọn Tab Tiền giờ trong tuần > Khai báo tiền giờ cho từng thời điểm, khu vực và Lưu.
Bước 3: Khai báo tiền giờ ngày Cuối tuần - Ngày lễ (Thứ 7, Chủ nhật, Ngày lễ)
"Danh mục" > "Thiết lập bảng giá" > chọn Tab Tiền giờ ngày lễ cuối tuần > Khai báo tiền giờ cho từng thời điểm, khu vực và Lưu.
Bước 4: Khai báo ngày lễ.
Để phần mềm hiểu ngày nào được xem là ngày lễ để phần mềm tự động tính toán đúng giá bán theo ngày lễ bạn cần khai báo, khi đó cứ đến ngày lễ phần mềm sẽ tự động lấy giá bán theo ngày lễ để đưa vào hóa đơn tính tiền mà người nhân viên thu ngân không phải chỉnh sửa gì cả, giúp chuẩn xác, tránh gian lận. Bạn vào menu: "Danh mục" > "Thiết lập bảng giá" > chọn Tab Thiết lập ngày lễ > nhấn Thêm mới khai báo thông tin và Lưu.
Lưu ý: Định dạng ngày DD/MM/YYYY (16/09/1995 - là khai báo Đúng; 16/9/1995 - là khai báo Sai)