Cài đặt ứng dụng bán hàng trên máy tính, bán hàng khi bị mất internet, đồng bộ dữ liệu, cách thiết lập máy in bill, máy in bar/bếp

Mục tiêu: Dân Trí Soft có ứng dụng bán hàng chuyên dùng cho máy tính Windows, làm thế nào để cài đặt? Khi bị mất internet thì làm thế nào để phần mềm vẫn hoạt động không gây ảnh hưởng đến kinh doanh.
Nội dung của video:
- Tải file setup ứng dụng bán hàng cài trên máy tính & cách cài đặt. 
- Tải và cài đặt SQL Server giúp đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và server (cloud) giúp ứng dụng bán hàng vẫn hoạt động bình thường kể cả khi bị mất internet, dữ liệu sẽ tự động đồng bộ khi internet hoạt động.
- Cách thiết lập máy in bill (in phiếu thanh toán), máy in chế biến (in nhà bếp/khu pha chế).