Quản lý thông tin thẻ VIP, tích điểm, chương trình chăm sóc khách hàng

Mục tiêu: Tạo thông tin thẻ VIP để tích điểm (tích điểm tăng chiết khấu, đổi điểm tặng quà), tạo các chương trình khuyến mãi để phần mềm tự động tính toán.
Phần 1: Khai báo thẻ VIP
1.1 Khai báo thông tin thẻ VIP
- Khai báo thông tin thẻ VIP: Vào menu K.Mãi-VIP >>> Thông tin thẻ VIP >>> Thêm mới
- Khai báo mức chiết khấu thẻ VIP (ý nghĩa: tích càng nhiều điểm sẽ được chiết khấu càng cao): Vào menu K.Mãi-Vip >>> Thông tin thẻ VIP >>> Thêm mới: khai báo thông tin khách hàng và nhấn vào tab Thông tin thẻ VIP và check chọn Sử dụng thẻ VIP thì chương trình tích điểm mới có hiệu lực.
Khai báo Thông tin chung (tức thông tin khách hàng) và qua tab Thông tin thẻ VIP để check chọn.
- Mã thẻ VIP: là mã số để tìm kiếm thẻ VIP (tương tự như mã hàng vậy), đây là mã số duy nhất, bạn có thể tự đặt mã hoặc có thể dùng số di động của khách hàng để làm Mã thẻ VIP.
- Ngày phát hành/ngày hết hạn: đó là hiệu lực của thẻ VIP.
- Số điểm mặc định: nếu bạn muốn tặng ngay cho khách hàng một số điểm nào đó bạn gõ vào đây, nếu không thì phần mềm tự động lấy là 0 điểm.
- Điểm đã tích lũy: phần mềm sẽ tự động tính toán là điểm đã tích lũy của mã số thẻ VIP này là bao nhiêu (trường này không thay đổi được vì phần mềm tính toán).
- Mức chiết khấu: phần mềm sẽ tự động lấy thông tin từ khai báo thiết lập thẻ VIP để lấy ra mức chiết khấu chính xác ở cột này (trường này không thay đổi được vì phần mềm tính toán).

1.2 Khai báo: Mức chiết khấu thẻ VIP
Đây là mục khai báo để phần mềm lấy danh mục này để tự động tính toán các công thức. Thực hiện như sau: vào menu K.Mãi-VIP >> Mức chiết khấu thẻ VIP
Ví dụ ở đây tôi đưa ra 2 mức chiết khấu:
- Mức chiết khấu 1 là từ khi thẻ VIP 0 điểm cho đến 10.000.000 điểm được chiết khấu là 10%

- Mức chiết khấu 2 là từ hơn 10.000.001 điểm trở lên là được 15%.
Khai báo mức chiết khấu dành cho thẻ VIP khi được tích điểm
1.3 Khai báo: Thiết lập tích điểm thẻ VIP, tức bao nhiêu tiền sẽ được quy đổi thành 1 điểm ví dụ 10.000 đồng = 1 điểm hay 50.000 đồng = 1 điểm.

Hạn mức đổi điểm: Thẻ VIP phải đạt mức đó thì mới có quyền đổi điểm (đổi điểm thành quà tặng, đối điểm thành sản phẩm, đổi điểm thành tiền... là do quán quy định), khi đổi điểm thì điểm tích lũy sẽ được reset lại, tức trừ điểm đổi đi.
- Khai báo thiết lập điểm thẻ VIP:
+ Hệ số quy đổi điểm: bao nhiêu tiền là được tính 1 điểm.
+ Hạn mức đổi điểm thưởng: bao nhiêu điểm là được đổi điểm thưởng.
Thiết lập tích điểm thẻ VIP và hạn mức đổi điểm thưởng
Phần 2: Khai báo các dạng khuyến mãi khác: có các cách sau
- CTKM theo Hàng hóa (chương trình khuyến mãi theo Hàng hóa): khai báo danh sách hàng hóa khuyến mãi, mục tiêu là thực hiện chương trình khuyến mãi cho hàng hóa nào đó, thường sử dụng khi muốn thúc đẩy doanh số bán hàng cho một hay nhiều món hàng/nhóm hàng, là một cách để kích cầu tiêu dùng.
- CTKM theo Hóa đơn (chương trình khuyến mãi theo hóa đơn): hóa đơn có doanh thu càng cao càng được chiết khấu cao, nhằm khuyến khích khách hàng mua nhiều để được chiết khấu nhiều.
Khai báo chiết khấu chương trình khuyến mãi theo hóa đơn
Phần 3: Sử dụng chức năng tại màn hình bán hàng
Rất đơn giản, bạn thao tác bán hàng trên màn hình bán hàng bình thường và lựa chọn nút lệnh theo đúng nhu cầu để thực hiện bán hàng, phần mềm sẽ tự động lấy thông tin và tính toán để đúng với việc khai báo của bạn.